1
Zapraszamy do Remaks ? o?rodka fizjoterapeutycznego, znajduj?cego si? w Tarnowie. Oferujemy zabiegi z zakresu fizykoterapii, ortopedii, kinezyterapii i zabiegi SPA b?d? masa?e. Wsp??pracujemy tak?e z profesjonalnymi klubami sportowymi. Jeste?my ponadto przystosowani do pracy z niepe?nosprawnymi.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments